Rowerowy Rajd im. Wincentego Witosa
30 czerwiec - 1 lipiec 2018r.

PATRONAT

STAROSTA KIELECKI

Michał Godowski

Stowarzyszenie Tradycja i Nowoczesność
Celiny 28, 26-035 Raków
e-mail: stowarzyszenietin@gmail.com
NRB: 77 1540 1014 2005 7321 5275 0001

Informacje o rajdzie można uzyskać pod następującymi nr. telofonów:
1. 511328581 - Artur,
2. 502247990 - Paweł,
3. 500533087 - Tomek,
4. 601232620 - Damian.